SRMKA
SERAMİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  

https://dergipark.org.tr/srmka  

KURUCU

Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARAMAN
srmkarsder@gmail.com

EDİTÖRLER

Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali YILMAZ
Uşak Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, UŞAK

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), tubaokse@yahoo.com

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)
aynurozfirat@gmail.com

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (Görsel İletişim Tasarımı Programı), tekkok@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Janoscha KREPPNER, Universität Münster, Institut für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi), janoscha.kreppner@wwu.de

Prof. Dr. Jeroen POBLOME, Ku Leuven University, Departmen of Archaeology  (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı),  jeroen.poblome@kuleuven.be

Prof Dr. IIia PALAGUTA, Saint-Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Art History, ipalaguta@yandex.ru

Prof. Dr. Kaan İREN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), kaaniren@posta.mu.edu.tr

Prof. Dr. Paul REYNOLDS, Barcelona University, (ERAUB, Dept. Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia), paulreynoldspot@hotmail.com

Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), donmezsevket@gmail.com

Doç. Dr. Dirk Paul MIELKE, Freie Universität, Institut für Altorientalistik (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi), dirk.mielke@fu-berlin.de

Dr. Pavol HNILA, Freie Universität, Institut für Altorientalistik (Protohistorya ve Önasya Arkeoloji), pavol.hnila@fu-berlin.de

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AYKURT, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), aysegulaykurt@gmail.com

Prof. Dr. Beate  BÖHLENDORF-ARSLAN, Philipps Universität Marburg, Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, boehlendorf@uni-marburg.de

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), bilgehurmuzlu@gmail.com

Prof. Dr. Dirk WICKE, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Archäologische Wissenschaften, Vorderasiatische Archäologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) wicke@em.uni-frankfurt.de

Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), ertekin96@yahoo.com

Prof. Dr. Gül IŞIN, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), gulisin@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), mehmet.isikli@gmail.com 

Prof. Dr. Rainer M. CZICHON, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), rainer.czichon@usak.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı), ssener@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı) (Arkeometri), aliakinakyol@gmail.com

Doç. Dr. Atakan Akçay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), atakan.akcay@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Atilla BATMAZ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), atibatmaz@yahoo.com

Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), bduman@pau.edu.tr

Doç. Dr. Cenker ATİLA, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı) cenker.atila@hotmail.com

Doç. Dr. Deniz SARI, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), deniz.sari@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu ÜNLÜSOY, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), cilingirogluciler@hotmail.com

Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı), konyar@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Erkan ALKAÇ, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), ealkac77@gmail.com

Doç. Dr. Erkan DÜNDAR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), benerkanim@hotmail.com

Doç. Dr. Gerwulf SCHNEIDER, Freie Universität, Excellence Cluster Topoi (Arkeometri) gerwulf.schneider@topoi.org

Doç. Dr.  İlkan HASDAĞLI, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), ilkanhasdagli@gmail.com

Doç. Dr. Lale DOĞER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü (Bizans Sanatı Anabilim Dalı) laledoger@hotmail.com

Doç. Dr. Mahmut AYDIN, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), (Arkeometri), mahmut.aydin@batman.edu.tr  

Doç. Dr. Mehmet KAŞKA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), mehmetkaska@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Nezih AYTAÇLAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), naytaclar@yahoo.com

Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), mtekocak@yahoo.com

Doç. Dr. Murat FIRAT, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı),  muratfirat@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa BULBA, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)mbulba@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Sevinç GÖK İPEKÇİOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı),  sevinc.gok@ege.edu.tr

Doç. Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), yasemin.polat@ege.edu.tr 

Dr. Berthold EINWAG, Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Vorderasiatische Archäologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi), einwag@mzaw.lmu.de

Dr. Claudia GLATZ, University of Glasgow, School of Humanities, Archaeology (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi),  claudia.glatz@glasgow.ac.uk

Dr. G. Mustafa KİBAROĞLU, Institute for Pre- and Protohistory and Medieval Archaeology Eberhard-Karls University of Tübingen, (Arkeometri), kibaroglu@gmail.com

Dr. Kristina WINTER-JACOBSEN, University of Copenhagen, Department of History (Klasik Arkeoloji) kwj@diathens.gr

Dr. Krzysztof Domżalski, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, domzalkc@hotmail.com

Dr. Małgorzata DASZKIEWICZ, Excellence Cluster Topoi, ARCHEA, Warszawa, malgorzata.daszkiewicz@topoi.org

Dr. Olivier NIEUWENHUIJSE, Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi), o.p.nieuwenhuijse@arch.leidenuniv.nl 

Dr. Philip BES, Leuven University, philip.bes@arts.kulevuen.be

Dr. Öğr. Üyesi Atila TÜRKER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı), atilaturker@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi B. S. Alptekin ORANSAY, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), aoransay@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Eda GÜNGÖR ALPER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), edagungor@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN, Çukurova Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), fatmasahin@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gulan AYAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı), gulanayaz@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UÇAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat tarihi Bölümü (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı),  hasan.ucar@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi H. Asena KIZILARSLANOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), asenakizilarslan@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERGÜRER, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), h.ergurer@kmu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÖRSULU, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), hatice_korsulu@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYAZİT, Batman Üniversitesi, Sason Meslek Yüksekokulları (Arkeometri), murat.bayazit@batman.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur ZUNAL, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), onur.zunal@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Volkan YILDIZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), yildiz.volkan@cbu.edu.tr

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Cüneyt ÖZ, (Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Mustafa YILDIZLI (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi)

Hüseyin DÜLGER (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı )

Samet AKIN (Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Umut BÜYÜME (Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Natalia ASTASHOVA, (The Pushkin State Museum of Fine Arts) 

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Melony Erin FRANCHİNİ

REDAKTÖR

Ayşe TATAR YILDIZ 

DERGİ HAKKINDA

2019 yılında ilk sayısını yayınlamaya başlayacak Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research), Neolitik Dönem’den, Osmanlı Dönemi sonuna kadar ithal ya da yerel üretim seramikleri ve bu seramikleri ile ilişkili analojik, arkeometrik, etnoarkeolojik vb. çalışmaların yayınlandığı bir dergidir. Her Aralık ayında, yılda bir sayı olarak yayımlanan dergimiz Açık Erişim Sistemi’nde uluslararası hakemli bir dergidir. Okuyucular dergideki makaleleri tam metin olarak okuyup indirebilme ve kaynak olarak gösterebilme hakkına sahip olacaklardır. Dergiye gönderilen makalelerdeki tüm seramikler www.srmka.com
sitesinde de yayınlanacaktır. Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde ya da yayım sürecinde bir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazara aittir.

AMAÇ

Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yüzyıllardır insanoğlunun ihtiyaçlarına ve beğenilerine göre şekillenen ve arkeolojik çalışmalarda yoğun olarak bulunan seramik malzemenin değerlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Arkeoloji, Tarih, Arkeometri ya da Sanat Tarihi branşlarında sadece seramik üzerine bir derginin Türkiye’de bulunmaması ve bu dergiyle bu boşluğun doldurulması derginin temel amaçları arasındadır. Günümüzde seramik çalışmalarının teknolojik, analitik ve arkeolojik açıdan birlikte ilerlemesi arkeologlara fayda sağlamıştır. ‘Eski’ seramikler, Sosyal Bilimlerin, Fen Bilimleriyle buluşması açısında bir kavşak görevi görmektedir. Yapılan çalışmaları ve edinilen tecrübeleri bir arada tutabilmek arzusu Seramik Araştırmaları Dergisi’ni yayınlama kararında etkili olmuştur. DergiPark’ta açık erişim imkânı sunulan makalelerin dergi resmi internet siteleri olan www.srmka.com sitesinde de yayınlanması ve daha geniş kesime ulaştırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research) [SRMKA] Neolitik Dönem’den Osmanlı Dönemi sonuna kadarki dönemin seramiklerini kapsayan bir yayın anlayışına sahiptir. Bu süreç içindeki seramiklerin üretim aşamaları, üretim teknolojisi ve üretim yerleri, kullanım amaçları ve bölgeler arası etkileşimlerinin arkeolojik, arkeometrik, etnoarkeolojik veya sanat tarihsel açıdan incelenmesi ise derginin konu kapsamındadır.

Yazışma Adresi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
70000 Merkez/KARAMAN
srmkarsder@gmail.com
Tel: +90 (0)505 411 49 08

YAYIN ETİĞİ ve YAZIM KURALLARI

 1. Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yılda bir kez aralık ayında yayınlanır.
 2. Gönderilen makaleler daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA],  değerlendirmede çift taraflı kör hakemlik süreci uygulamaktadır.
 4. Makaleler ilk incelemeden sonra iki hakeme gönderilecektir. Hakemler tarafından sunulan rapora göre, yazılar yayınlanmak üzere kabul edilebilir, düzeltmeler talep edilebilir, yazılar reddedilebilir veya üçüncü hakeme gönderilebilir.
 5. Makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir.
 6. Makele online sistem (DergiPark) aracılığıyla dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Bu konuda aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.
  https://drive.google.com/file/d/1O2JZ8A1IHZwGZHk-ZtZCH0fcIR3pT_oA/view
 7. Yazarlar telif hakkı devir formunu onaylamalıdır.
 8. Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
 9. Makaleler için intihal programı kullanılacaktır.
 10. Makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır.
 11. Makaleler Times New Roman tipinde yazılmalıdır.
 12. Başlık sayfanın ortasında 14 Punto (Türkçe ve İngilizce alt alta büyük harflerle), Metin yazısı 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır.
 13. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Anahtar Kelimeler: Özetin altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin  ilk harfleri büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.
 14. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Ölçülerde kullanılan ‘Virgül’ hariç (Örnek: 5,5 cm)).
 15. Sayfa formatı; A4, kenar boşlukları (normal) (üst, alt, sol, sağ 2,5 cm) olmalıdır.
 16. Paragraf Satır Aralığı 1,5 olmalıdır.
 17. Fotoğraflar ve çizimler vd. 300 dpi çözünürlükte ve TIFF formatında olmalıdır.
 18. Tüm resim, çizim, levha ve haritalar için sadece “Fig.” kısaltması kullanılmalıdır.
 19.  Seramikler yayında kullanması istendiği şekliyle toplu ve tek tek gönderilmelidir.
 20.  Seramiklerin çizimleri yanına mümkün oldukça fotoğrafları da gönderilmelidir.
 21. İlk dipnotta yazar kurum bilgisi, e-posta adresi ve ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası eklenecektir.
 22. Dipnotlar her sayfanın altında verilmelidir.
 23. İtalik karakter sadece eski diller (Örn. Latince, Akkadca) için kullanılacaktır.

Dipnot:
Soyadı tarih, sayfa, figür ya da levha.

Işıklı 1998, 23, Plate 8, Cat. No. 15.

İki İsimde

Yılmaz- Ergürer 2012, 23, Plate 8.

3 isim ve daha fazlasında

Yılmaz vd. 2012, 23, Levha 8, Kat. No. 3.

KAYNAKÇA

Kitaplar

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Kitap Tam İsmi, Basım Yeri Tarihi

Hayes 1972

J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.

Crowfoot vd. 1957

J. W. Crowfoot- G. M. Crowfoot- K. M. Kenyon, The Object from Samaria. Samaria- Sebaste III, Londra 1957.

Süreli Yayınlar

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Tırnak içinde yayın ismi, Dergi ismi ya da kısaltması, Basım Tarihi, Sayfa Aralığı veya Levha

Hayes 1967                     

J. W. Hayes, ”North Syrian Mortaria”, Hesperia 36, No. 4, 1967, 337- 347.

Borkisch-Böttger 1966                           

G. Borkisch- B. Böttger, “Spätrömische und Frühbyzantinische Keramik”, Klio 47, 1966, 209- 256

Çeviriler

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Kitap Tam İsmi (Parantez içinde Çev. Kısaltması ve çeviren yazar), Basım Yeri Tarihi.

Boardman 2005   

J. Boardman, Yunan Heykeli, Klasik Dönem (Çev. G. Ergin), Ankara 2005.

Kitap Bölümleri ve Editörlü Yayınlar/ Chapter in an edited work

İsim Baş Harfi ve Soyadı, “Tırnak içinde yayın ismi”, Kitap İsmi, (Ed. Kısaltması ile editör) , Basım Yeri Tarihi, sayfa aralığı.        

Ergürer 2013       

H. E. Ergürer, “Tiyatro”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion, (Ed. C. Başaran), Ankara 2013, 77- 86.

Ergürer 2014

H. E. Ergürer, “Late Roman Light Coloured Ware from Parion”, Late Hellenistic to Medieval Fine Wares of The Aegean Coast Of Anatolia Their Production, Imitation and Use, (Eds. H. Meyza, K. Domzalski), Varsovia 2014, 175- 192

Sempozyum Yayınları

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Tırnak içinde yayın ismi, Yayınladığı Kitap ya da Dergi ismi, varsa (Ed. Kısaltması ile editör ), Basım Yeri Tarihi, sayfa aralığı. 

Mandel 2000                   

U. Mandel, “Die Frühe Produktion Der Sog. Oinophorenware- Werkstätten von Knidos”, RCRFActa 36, Abingdon 2000, 57- 68.

Tezler

İsim Baş Harfi ve Soyadı, tezin ismi, (üniversite, bölüm bilgisi), (Yayınlanmamış/ yayınlanmış) Basım Yeri Tarih.

Ergürer 2012

H. E. Ergürer, Parion Roma Seramikleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Erzurum 2012.

İnternet Kaynağı/ Internet Source

https://www.levantineceramics.org/wares (Alıntı tarihi ve varsa DOI numarası) şeklinde verilmelidir.

KAYNAKÇA ve YAYIN KISALTMALARI ÖRNEĞİ

Süreli yayın ve kitap serilerinin kısaltmaları için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series

http://www.tayproject.org/bibkisaltma.html

AASOR          Annual of the American Schools of Oriental Research

AJA                American Journal of Archaeology

LRCW 1         Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphores in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Ed. J. M. Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigos, M.S. Cau Ontiveros, BAR- IS 1340, The Basingstoke Press, England 2005                   

RIC                 The Roman Imperial Coinage

TAD               Türk Arkeoloji Dergisi

Abadie Reynal- Sodini 1992            

C. Abadie- Reynal- J. P. Sodini, La Céramique Paléochrétienne De Thasos (Aliki, Delkos, Fouilles Anciennes), Études Thasiennes XIII. Athens 1992.

Akyürek 1992            

E. Akyürek, “Terra Sigillata aus dem Heiligtum des Apollon Smintheios”, AMSt 8, Studien zum Antiken Kleinasien II, 1992, 125- 166.

Doğer 2005                

L. Doğer, “Byzantine Ceramics: Excavation at Smyrna Agora”, Çanak, Akdeniz ve Çevresindeki Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik ve Ortaçağ Seramiği ve Mimari Seramiği, Byzas 7, (Ed. B. Böhlendorf- Arslan, A.O. Uysal, J. Witte- Orr), İstanbul 2005, 97- 121.

Hayes 1972                

J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.

Diğer Kısaltmalar

Arş.                 : Arşiv                                                   Arch.                 : Archive        

Bkz.                : Bakınız                                           

Çev.                : Çeviren                                              Trans.                : Translate

Dn.                  : Dipnot                                                Fn.                     : Footnote

Ed. / Eds         : Editör (ler)                                       Ed. / Eds           : Editör (s)

Env. No.         : Envanter Numarası                        Inv. No.             : Inventory Number

Kat. No.          : Katalog Numarası                          Cat. No.           : Catalogue Number

Lev.                : Levha                                                   Pl.                      : Plate

MÖ                 : Milattan Önce                                  BC                     : Before Christ

MS                  : Milattan Sonra                                 AD                     : After Date

Res.                 : Resim  

vb.                   : ve benzeri                                         i.a.                      : inter altri = among others                                                                                                           
vd.                    : ve diğerleri                                     et al.                    : et alii           

EDİTÖRLER İÇİN YAYIN ETİĞİ

Yayın etiği konusunda DergiPark tarafından dergi editörleri için önerilen yönerge (The COPE code of Conduct for Journal Editors) beklenen minimum standartları ortaya koymaktadır.

http://dergipark.gov.tr/download/file/6