Prof. Dr. Ayşegül AYKURT, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), aysegulaykurt@gmail.com

Prof. Dr. Beate  BÖHLENDORF-ARSLAN, Philipps Universität Marburg, Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, boehlendorf@uni-marburg.de

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), bilgehurmuzlu@gmail.com

Prof. Dr. Dirk WICKE, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Archäologische Wissenschaften, Vorderasiatische Archäologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) wicke@em.uni-frankfurt.de

Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), ertekin96@yahoo.com

Prof. Dr. Gül Gürtekin DEMİR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı),gul.demir@ege.edu.tr

Prof. Dr. Gül IŞIN, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), gulisin@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), mehmet.isikli@gmail.com 

Prof. Dr. Rainer M. CZICHON, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), rainer.czichon@usak.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı), s.sener@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Ali Akın AKYOL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı) (Arkeometri), aliakinakyol@gmail.com

Doç. Dr. Atakan Akçay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), atakan.akcay@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Atilla BATMAZ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), atibatmaz@yahoo.com

Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), bduman@pau.edu.tr

Doç. Dr. Cenker ATİLA, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı) cenker.atila@hotmail.com

Doç. Dr. Deniz SARI, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), deniz.sari@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu ÜNLÜSOY, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), cilingirogluciler@hotmail.com

Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı), konyar@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Erkan ALKAÇ, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), ealkac77@gmail.com

Doç. Dr. Erkan DÜNDAR, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), benerkanim@hotmail.com

Doç. Dr. Gerwulf SCHNEIDER, Freie Universität, Excellence Cluster Topoi (Arkeometri) gerwulf.schneider@topoi.org

Doç. Dr.  İlkan HASDAĞLI, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), ilkanhasdagli@gmail.com

Doç. Dr. Lale DOĞER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü (Bizans Sanatı Anabilim Dalı) laledoger@hotmail.com

Doç. Dr. Mahmut AYDIN, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), (Arkeometri), mahmut.aydin@batman.edu.tr  

Doç. Dr. Mehmet KAŞKA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), mehmetkaska@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Nezih AYTAÇLAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), naytaclar@yahoo.com

Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), mtekocak@yahoo.com

Doç. Dr. Murat FIRAT, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı),  muratfirat@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa BULBA, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)mbulba@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Sevinç GÖK İPEKÇİOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı),  sevinc.gok@ege.edu.tr

Doç. Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), yasemin.polat@ege.edu.tr 

Dr. Berthold EINWAG, Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Vorderasiatische Archäologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi), einwag@mzaw.lmu.de

Dr. Claudia GLATZ, University of Glasgow, School of Humanities, Archaeology (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi),  claudia.glatz@glasgow.ac.uk

Dr. G. Mustafa KİBAROĞLU, Institute for Pre- and Protohistory and Medieval Archaeology Eberhard-Karls University of Tübingen, (Arkeometri), kibaroglu@gmail.com

Dr. Kristina WINTER-JACOBSEN, University of Copenhagen, Department of History (Classical Archaeology) kwj@diathens.gr

Dr. Krzysztof Domżalski, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, domzalkc@hotmail.com

Dr. Kudret SEZGİN, Hitit Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji), kudretsezgin@hitit.edu.tr

Dr. Małgorzata DASZKIEWICZ, Excellence Cluster Topoi, ARCHEA, Warszawa, malgorzata.daszkiewicz@topoi.org

Dr. Olivier NIEUWENHUIJSE, Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi), o.p.nieuwenhuijse@arch.leidenuniv.nl 

Dr. Philip BES, Leuven University, philip.bes@arts.kulevuen.be

Dr. Öğr. Üyesi Atila TÜRKER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı), atilaturker@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi B. S. Alptekin ORANSAY, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), aoransay@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Eda GÜNGÖR ALPER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), edagungor@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN, Çukurova Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı), fatmasahin@cu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gulan AYAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı), gulanayaz@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UÇAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat tarihi Bölümü (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı),  hasan.ucar@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi H. Asena KIZILARSLANOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), asenakizilarslan@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERGÜRER, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, hatice.ergurer@alanya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÖRSULU, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), hatice_korsulu@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYAZİT, Batman Üniversitesi, Sason Meslek Yüksekokulları (Arkeometri), murat.bayazit@batman.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur ZUNAL, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), onur.zunal@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Volkan YILDIZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), yildiz.volkan@cbu.edu.tr