YAZIM KURALLARI

1. Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yılda bir kez aralık ayında yayınlanır.
2. Gönderilen makaleler daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
3. Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], değerlendirmede çift taraflı kör hakemlik süreci uygulamaktadır.
4. Makaleler ilk incelemeden sonra iki hakeme gönderilecektir. Hakemler tarafından sunulan rapora göre, yazılar yayınlanmak üzere kabul edilebilir, düzeltmeler talep edilebilir, yazılar reddedilebilir veya üçüncü hakeme gönderilebilir.
5. Makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir.
6. Makale online sistem (DergiPark) aracılığıyla dergi editörlüğüne gönderilmelidir.
7. Yazarlar telif hakkı devir formunu onaylamalıdır.
8. Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
9. Makaleler için intihal programı kullanılacaktır.
10. Makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır.
11. Makaleler Times New Roman tipinde yazılmalıdır.
12. Başlık sayfanın ortasında 14 Punto (Türkçe ve İngilizce alt alta büyük harflerle), Metin yazısı 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır.
13. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Özetin altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.
14. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Ölçülerde kullanılan ‘Virgül’ hariç (Örnek: 5,5 cm)).
15. Sayfa formatı; A4, kenar boşlukları (normal) (üst, alt, sol, sağ 2,5 cm) olmalıdır.
16. Paragraf Satır Aralığı 1,5 olmalıdır.
17. Fotoğraflar ve çizimler vd. 300 dpi çözünürlükte ve TIFF formatında olmalıdır.
18. Tüm resim, çizim, levha ve haritalar için sadece “Fig.” kısaltması kullanılmalıdır.
19. Seramikler yayında kullanması istendiği şekliyle toplu ve tek tek gönderilmelidir.
20. Seramiklerin çizimleri yanına mümkün oldukça fotoğrafları da gönderilmelidir.
21. İlk dipnotta yazar kurum bilgisi, e-posta adresi ve ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası eklenecektir.
22. Dipnotlar her sayfanın altında verilmelidir.
23. İtalik karakter sadece eski diller (Örn. Latince, Akkadca) için kullanılacaktır.

Dipnot Gösterimi ve Örnekleri

Dipnotlar: Soyad tarih, sayfa.
Tek Yazarlı metinler: Akurgal 1942, 95.
Çift Yazarlı metinler: Ökse & Görmüş 2012, 70.
Üç veya daha fazla yazarlı metinler: Yılmaz vd. 2017, 450.

Dipnotta figür, levha, katalog gösterimi: Soyad tarih, sayfa, levha ya da figür.
Işıklı 1998, 23, Plate 8, Cat. No. 15.
Yılmaz & Ergürer 2012, 23, Plate 8.
Yılmaz vd. 2012, 23, Levha 8, Kat. No. 3.

Yazara ait aynı yılda yayımlanmış farklı yayınlarının dipnotta gösterimi:
Hayes 1980a, 13.
Hayes 1980b, 60.

Kaynakça Gösterimi ve Örnekleri
Kitap:
Yazar Yıl
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Kitap başlığı. Basım Yeri: Yayınevi.

Ökse 2012
Ökse, A. T. (2012). Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek: Teknik Özellikler, Biçimler, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca Terimler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Süreli yayın:
Yazar vd. Yıl
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yayın Yılı). Makale başlığı. Dergi adı, cilt numarası (sayı numarası), sayfa aralığı.

Hayes 1967
J. W. Hayes. (1967). North Syrian Mortaria. Hesperia, 36(4), 337-347.

Başaran & Ergürer
Başaran, C., & Ergürer, H. E. (XX). Parion Odeion’u (Bouleuterion) 2010 Çalışmaları ve Odeion’da Bulunan Seramikler. OLBA, XX, 245-290.

Gabler vd. 2009
Gabler, D., Hárshegyi, P., Lassányi, G., & Vámos, P. (2009). Eastern Mediterranean Import and Its Influence on Local Pottery in Aquincum. Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 60, 51-72.

Çeviri:
Yazar Yıl
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Kitap başlığı. (Çev. Çeviren Yazar), Basım Yeri: Yayınevi.

Boardman 2003
Boardman, J. (2003). Siyah Figürlü Atina Vazoları. (Çev. G. Ergin), İstanbul: Homer Kitabevi.

Kitap Bölümü ve Editörlü Yayın:
Yazar Yıl
Yazar, A. A. (Yıl). “Yayın başlığı”, Editör(ler) (Ed(s).), Kitap başlığı. Basım Yeri: Yayınevi, Sayfa aralığı.

Ergürer 2013
Ergürer, H. E. (2013). “Tiyatro”, C. Başaran (Ed.), Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion. Ankara, 77-86.

Ergürer 2014
Ergürer, E. (2014). “Late Roman Light Coloured Ware from Parion”, H. Meyza & K. Domzalski (Eds.), Late Hellenistic to Mediaeval Fine Wares of The Aegean Coast Of Anatolia, Their Production, Imitation and Use. Warsaw, 175-192.

Türker 2022
Türker, A. (2022). “Kuzey-Orta Anadolu’nun MÖ 3. Binyıldaki Görünümü Üzerine Kısa Notlar”, A. Türker, M. Işıklı, E. Fidan & M. A. Yılmaz (Eds.), MÖ III. Binyılda Anadolu. İstanbul: Ege Yayınları, 325-334.

Kongre, Sempozyum, Bildiri
Yazar Yıl
Yazar, A. A. (Yıl). “Yayın başlığı”, Editör(ler) (Ed(s).), Kitap başlığı. (Sempozyum-Kongre Tarih) Basım Yeri: Yayınevi, Sayfa aralığı.

Karagiorgou 2001
Karagiorgou, O. (2001). “LR2: a Container for the Military annona on the Danubian Border?”, S. Kingsley & M. Decker (Eds.), Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, (29th May, 1999) Oxford: Oxbow Books. 129-166.

Matsumura 2020
Matsumura K. (2020). “Büklükale Kazısı 2018”, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Diyarbakır, 17-21 Haziran 2019), Ankara, 35-48.

Tez
Yazar Yıl
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Tez başlığı. (Doktora veya Yüksek Lisans Tezi), Üniversite, Enstitü, Şehir.

Ergürer 2012
Ergürer, H. E. (2012). Parion Roma Seramikleri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Erzurum.

Çevrimiçi Kaynak
Çevrimiçi kaynak başlığı. Web url (Alıntı tarihi, varsa DOI numarası).

Levantine Ceramics Project. https://www.levantineceramics.org/wares (13.12.2023).

Yayın Kısaltmaları

Süreli yayın ve kitap serilerinin kısaltmaları için yararlı linkler:

https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series
http://www.tayproject.org/bibkisaltma.html

Örnek:
AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research
AJA American Journal of Archaeology
BiblA The Biblical Archaeologist
BiOr Bibliotheca Orientalis
LRCW 1 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphores in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Ed. J. M. Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigos, M.S. Cau Ontiveros, BAR- IS 1340, The Basingstoke Press, England 2005
RIC The Roman Imperial Coinage
TAD Türk Arkeoloji Dergisi
ZfA Zeitschrift für Archäologie

Diğer Kısaltma Örnekleri:
Arş. : Arşiv Arch. : Archive
Bkz. : Bakınız
Çev. : Çeviren Trans. : Translate
Dn. : Dipnot Fn. : Footnote
Ed. / Eds : Editör (ler) Ed. / Eds : Editor (s)
Env. No. : Envanter Numarası Inv. No. : Inventory Number
Kat. No. : Katalog Numarası Cat. No. : Catalogue Number
Lev. : Levha Pl. : Plate
MÖ : Milattan Önce BC : Before Christ
MS : Milattan Sonra AD : After Date
Res. : Resim
vb. : ve benzeri i.a. : inter altri=among others
vd. : ve diğerleri et al. : et alii

 

EDİTÖRLER İÇİN YAYIN ETİĞİ

Yayın etiği konusunda DergiPark tarafından dergi editörleri için önerilen yönerge (The COPE code of Conduct for Journal Editors) beklenen minimum standartları ortaya koymaktadır.

http://dergipark.gov.tr/download/file/6