YAYIN ETİĞİ ve YAZIM KURALLARI

 1. Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yılda bir kez aralık ayında yayınlanır.
 2. Gönderilen makaleler daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA],  değerlendirmede çift taraflı kör hakemlik süreci uygulamaktadır.
 4. Makaleler ilk incelemeden sonra iki hakeme gönderilecektir. Hakemler tarafından sunulan rapora göre, yazılar yayınlanmak üzere kabul edilebilir, düzeltmeler talep edilebilir, yazılar reddedilebilir veya üçüncü hakeme gönderilebilir.
 5. Makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir.
 6. Makele online sistem (DergiPark) aracılığıyla dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Bu konuda aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.
  https://drive.google.com/file/d/1O2JZ8A1IHZwGZHk-ZtZCH0fcIR3pT_oA/view
 7. Yazarlar telif hakkı devir formunu onaylamalıdır.
 8. Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
 9. Makaleler için intihal programı kullanılacaktır.
 10. Makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır.
 11. Makaleler Times New Roman tipinde yazılmalıdır.
 12. Başlık sayfanın ortasında 14 Punto (Türkçe ve İngilizce alt alta büyük harflerle), Metin yazısı 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır.
 13. Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Anahtar Kelimeler: Özetin altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin  ilk harfleri büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.
 14. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Ölçülerde kullanılan ‘Virgül’ hariç (Örnek: 5,5 cm)).
 15. Sayfa formatı; A4, kenar boşlukları (normal) (üst, alt, sol, sağ 2,5 cm) olmalıdır.
 16. Paragraf Satır Aralığı 1,5 olmalıdır.
 17. Fotoğraflar ve çizimler vd. 300 dpi çözünürlükte ve TIFF formatında olmalıdır.
 18. Tüm resim, çizim, levha ve haritalar için sadece “Fig.” kısaltması kullanılmalıdır.
 19.  Seramikler yayında kullanması istendiği şekliyle toplu ve tek tek gönderilmelidir.
 20.  Seramiklerin çizimleri yanına mümkün oldukça fotoğrafları da gönderilmelidir.
 21. İlk dipnotta yazar kurum bilgisi, e-posta adresi ve ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası eklenecektir.
 22. Dipnotlar her sayfanın altında verilmelidir.
 23. İtalik karakter sadece eski diller (Örn. Latince, Akkadca) için kullanılacaktır.

Dipnot:
Soyadı tarih, sayfa, figür ya da levha.

Işıklı 1998, 23, Plate 8, Cat. No. 15.

İki İsimde

Yılmaz- Ergürer 2012, 23, Plate 8.

3 isim ve daha fazlasında

Yılmaz vd. 2012, 23, Levha 8, Kat. No. 3.

KAYNAKÇA

Kitaplar

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Kitap Tam İsmi, Basım Yeri Tarihi

Hayes 1972

J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.

Crowfoot vd. 1957

J. W. Crowfoot- G. M. Crowfoot- K. M. Kenyon, The Object from Samaria. Samaria- Sebaste III, Londra 1957.

Süreli Yayınlar

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Tırnak içinde yayın ismi, Dergi ismi ya da kısaltması, Basım Tarihi, Sayfa Aralığı veya Levha

Hayes 1967                     

J. W. Hayes, ”North Syrian Mortaria”, Hesperia 36, No. 4, 1967, 337- 347.

Borkisch-Böttger 1966                           

G. Borkisch- B. Böttger, “Spätrömische und Frühbyzantinische Keramik”, Klio 47, 1966, 209- 256

Çeviriler

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Kitap Tam İsmi (Parantez içinde Çev. Kısaltması ve çeviren yazar), Basım Yeri Tarihi.

Boardman 2005   

J. Boardman, Yunan Heykeli, Klasik Dönem (Çev. G. Ergin), Ankara 2005.

Kitap Bölümleri ve Editörlü Yayınlar/ Chapter in an edited work

İsim Baş Harfi ve Soyadı, “Tırnak içinde yayın ismi”, Kitap İsmi, (Ed. Kısaltması ile editör) , Basım Yeri Tarihi, sayfa aralığı.        

Ergürer 2013       

H. E. Ergürer, “Tiyatro”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion, (Ed. C. Başaran), Ankara 2013, 77- 86.

Ergürer 2014

H. E. Ergürer, “Late Roman Light Coloured Ware from Parion”, Late Hellenistic to Medieval Fine Wares of The Aegean Coast Of Anatolia Their Production, Imitation and Use, (Eds. H. Meyza, K. Domzalski), Varsovia 2014, 175- 192

Sempozyum Yayınları

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Tırnak içinde yayın ismi, Yayınladığı Kitap ya da Dergi ismi, varsa (Ed. Kısaltması ile editör ), Basım Yeri Tarihi, sayfa aralığı. 

Mandel 2000                   

U. Mandel, “Die Frühe Produktion Der Sog. Oinophorenware- Werkstätten von Knidos”, RCRFActa 36, Abingdon 2000, 57- 68.

Tezler

İsim Baş Harfi ve Soyadı, tezin ismi, (üniversite, bölüm bilgisi), (Yayınlanmamış/ yayınlanmış) Basım Yeri Tarih.

Ergürer 2012

H. E. Ergürer, Parion Roma Seramikleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Erzurum 2012.

İnternet Kaynağı/ Internet Source

https://www.levantineceramics.org/wares (Alıntı tarihi ve varsa DOI numarası) şeklinde verilmelidir.

KAYNAKÇA ve YAYIN KISALTMALARI ÖRNEĞİ

Süreli yayın ve kitap serilerinin kısaltmaları için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series

http://www.tayproject.org/bibkisaltma.html

AASOR          Annual of the American Schools of Oriental Research

AJA                American Journal of Archaeology

LRCW 1         Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphores in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Ed. J. M. Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigos, M.S. Cau Ontiveros, BAR- IS 1340, The Basingstoke Press, England 2005                   

RIC                 The Roman Imperial Coinage

TAD               Türk Arkeoloji Dergisi

Abadie Reynal- Sodini 1992            

C. Abadie- Reynal- J. P. Sodini, La Céramique Paléochrétienne De Thasos (Aliki, Delkos, Fouilles Anciennes), Études Thasiennes XIII. Athens 1992.

Akyürek 1992            

E. Akyürek, “Terra Sigillata aus dem Heiligtum des Apollon Smintheios”, AMSt 8, Studien zum Antiken Kleinasien II, 1992, 125- 166.

Doğer 2005                

L. Doğer, “Byzantine Ceramics: Excavation at Smyrna Agora”, Çanak, Akdeniz ve Çevresindeki Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik ve Ortaçağ Seramiği ve Mimari Seramiği, Byzas 7, (Ed. B. Böhlendorf- Arslan, A.O. Uysal, J. Witte- Orr), İstanbul 2005, 97- 121.

Hayes 1972                

J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.

Diğer Kısaltmalar

Arş.                 : Arşiv                                                   Arch.                 : Archive        

Bkz.                : Bakınız                                           

Çev.                : Çeviren                                              Trans.                : Translate

Dn.                  : Dipnot                                                Fn.                     : Footnote

Ed. / Eds         : Editör (ler)                                       Ed. / Eds           : Editör (s)

Env. No.         : Envanter Numarası                        Inv. No.             : Inventory Number

Kat. No.          : Katalog Numarası                          Cat. No.           : Catalogue Number

Lev.                : Levha                                                   Pl.                      : Plate

MÖ                 : Milattan Önce                                  BC                     : Before Christ

MS                  : Milattan Sonra                                 AD                     : After Date

Res.                 : Resim  

vb.                   : ve benzeri                                         i.a.                      : inter altri = among others                                                                                                           
vd.                    : ve diğerleri                                     et al.                    : et alii           

EDİTÖRLER İÇİN YAYIN ETİĞİ

Yayın etiği konusunda DergiPark tarafından dergi editörleri için önerilen yönerge (The COPE code of Conduct for Journal Editors) beklenen minimum standartları ortaya koymaktadır.

http://dergipark.gov.tr/download/file/6