KURUCU

Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARAMAN
srmkarsder@gmail.com

EDİTÖRLER

Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali YILMAZ
Uşak Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, UŞAK

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Cüneyt ÖZ (Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü) (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Mustafa YILDIZLI (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi)

Hüseyin DÜLGER (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı )

Samet AKIN (Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Umut BÜYÜME (Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Natalia ASTASHOVA (The Pushkin State Museum of Fine Arts) 

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKSOY (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü)

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Okutman Melony Erin FRANCHİNİ (British Columbia Üniversitesi)

REDAKTÖR

Ayşe TATAR YILDIZ