KURUCU

Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARAMAN
srmkarsder@gmail.com

EDİTÖRLER

Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali YILMAZ
Uşak Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, UŞAK

EDİTÖR YARDIMCILARI

Mustafa YILDIZLI (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi)

Hüseyin DÜLGER (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı )

Samet AKIN (Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Umut BÜYÜME (Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Natalia ASTASHOVA, (The Pushkin State Museum of Fine Arts) 

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Melony Erin FRANCHİNİ

REDAKTÖR

Ayşe TATAR YILDIZ